REFERENCE

U svom dugom radu izvodili smo radove i sarađivali sa sledećim firmama:

 • ACDI VOCA Projekat 03-KGC-12-012 lot2
 • Institut Mihajlo Pupin – Beograd (Zvezdara);
 • Vojno tehnički institut – Beograd (Bele vode);
 • Aerodrom Beograd;
 • Vojni poligon Nikinci;
 • Poslovna zgrada Jugopetrola – Beograd;
 • Poslovna zgrada Beograđanka – Beograd;
 • Fabrika automobila Zastava – Kragujevac;
 • Biblioteka grada Beograda – Beograd;
 • Šećerana Sremska mitrovica;
 • Brodogradilište – Beograd;
 • Agrobanka – Beograd;
 • Univerzal banka – Beograd;
 • Capriolo – Bačka Topola;
 • Planet bike – Beograd;
 • Ambasada Švedske – Beograd;
 • Neuzer – Mađarska;
 • Cross – Bugarska;
 • Stadion Crvene zvezde – Beograd,