Gromobrani

Sistem za zaštitu od gromova i munja inovacija je Bendžamina Franklina. Danas sistemi zaštite i gromobranske instalacije su upotrebi na hiljadama zgrada, kuća, fabrika, kula i najvišim tačkama u gradovima.

gromobranske-instalacijeNa žalost, poslednji događaji i oluje koje su prouzrokovale grmljavinu, munje i gromove koje su i odneli živote ljudi, pokazali su da je većana sistema zaštite od groma, to jeste gromobranske instalacije, neispravne ili su dotrajale. Cena popravke gromobranske instalacije nije velika u odnosu na zaštitu koju pruža.

Zbog toga Elir vrši instalaciju gromobranskih instalacija u Beogradu i Srbiji, montažu gromobrana i rekonstrukciju postojeće gromobranske instalacije, odnosno vrši njeno proveravanje. Mi radimo kompletnu dokumentaciju, projektovanje, montiranje, proveru i puštanje u rad gromobranske instalacije, održavanje sistema u garantnom i vam garantnom roku u dogovoru sa vama. Vršimo istalacije gromobrana u Beogradu po najpovoljnijim cenama.

Sistemi gromobranske zaštite

Gromobrani su samo mali deo celokupnog sistema gromobranske zaštite. Sistemi zaštite od udara groma sastoje se od tri komponente. Šipke, male vertikalne izboćine koje vi najčešće i uočavate na vrhovima zgrada projektovani su da deluju kao “terminal” za pražnjenje groma. Različitog su oblika, veličina i dizajna. Provodnici, metalne trake služe da nose struju groma. Nalaze se duž ivica i vrhova krovova, niz zidove do prizemlja zgrada. I treći deo su šipke koje se nalaze u zemlji i povezane su sa provodnicima, a cilj instalacije je da sprovede udar groma u zemlju. Siguran put za pražnjenje groma je najvažniji.

Za kompletnu gromobransku instalaciju važno je da provodnici i metalne šipke u zemlji budu funkcionalne, a glavni cilj gromobrana je skretanje groma od objekta.

Svrha zaštite sistema od groma je da se osigura bezbednost objekta i ljudi koji se nalaze u njemu u slučaju direktnog udara groma, odvedu grom do zemlje. Gromobranske instalacije ne mogu sprečiti oštećenje elektronike i računara, pa ih ipak treba isključiti tokom grmljavine, kako bi im bi omogućili sigurnu zaštitu.