Preduzeće »ELIR« Beograd

Preduzeće »ELIR« nastalo je 11. Avgusta 1992. god. prerastanjem dve samostalne elektroinstalaterske zanatske radnje u preduzeće. Elir je nastao kao malo porodično preuzeće u kom je glavnu reč vodio Mihailo Miša Rokvić sa sinovima Petrom i Predragom.

Preduzeće »ELIR« se bavi pretežno izvođenjem svih elektro radova a manjim delom trgovinom i proizvodnjom elektro opreme i materijala. Pored izvođenja standarnih elektroinstalaterskih radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji stambenih objekata preduzeće se specijalizovalo za izradu gromobranskih instalacija, ugradnju antenskih i satelitskih antena, interfona i video nadzora, montažu dizel elektro agregata  kao i bogato iskustvo u radu po Kanadskim i Američkim propisima, opremom i materijalima. Paralelno sa izvođenjem elektro radova drugi deo preduzeća se posvetio trgovinom biciklima i biciklističkim delovima i opremom.  Posebno bih istakao proizvodnju i isporuku tandem bicikala po projektu  ACDI VOCA Projekat 03-KGC-12-012.

ELIR D.O.O. USLUGE

POSEDUJEMO:

 • višegodišnje iskustvo
 • preko 10.000 m2 izvedenih elektroinstalacija
 • tim kvalifikovanih električara
 • stalan lager elektro materijala
 • posedujemo sav alat i pribor za izvođenje radova
 • posedujemo kompletnu elektro radionicu

NUDIMO:

 • kratke rokove
 • vrhunski kvalitet
 • garanciju na sve izvedene radove
 • redovno održavanje elektro instalacija
 • servisno održavanje
 • hitne intervencije
 • uvođenje kompletne instalacije u novoizgrađenim objektima
 • rekonstrukciju i prepravke, zamene postojećih instalacija u starijim objektima,
 • instalacije za televizijske i satelitske sisteme,
 • instalaciju za osvetljenje dvorišta i ostalih objekata,
 • sve sitne poravke
 • rešavanje svih problema sa strujom

Preduzeće ELIR izvodi radove elektro instalacija jake struje slabe struje:

U OBJEKTIMA I PROSTORIMA

 • poslovnim
 • stambenim
 • industrijskim
 • javnim površinama
 • baštama, dvorištima i parkovima

I to sledeće radove:

 • monofazne i trofazne instalacije
 • instalacije uzemljenja
 • gromobranske instalacije
 • temeljni uzemljivači
 • instalacije elektro motornog pogona
 • montaža, servisiranje, održavanje i puštanje u rad dizel električnih agregata
 • montaža, servisiranje, održavanje, povezivanje i puštanje u rad trafo stanica
 • rasveta

Elektro instalacije:

 • telekomunikacione i računarske mreže i instalacije
 • telefonske instalacije sa instaliranjem telefonskih centrala, razvodnih ormana i pribora
 • instalacije video nadzora
 • alarmi i alarmne instalacije
 • sistemi dojave i detekcije požara, CO i CO2
 • interfoni i interfonske instalacije
 • audio i video distributivne instalacije
 • audio 100V sistemi i sistemi razglasa
 • kontrola pristupa i evidencija radnog vremena
 • projektovanje eletroenergetskih instalacija i gromobrana
 • projektovanje telekomunikacionih instalacija
 • izrada svetlotehničkih rešenja
 • ambijentalno osvetljenje dvorišta i bašta
 • ispitivanje izvedene elektro instalacije sa izdavanjem atesta

Cena naših radova, postavljana instalacija i usluga naših električara zavisi od količine vremena montaže i materijala koji se koriste. Na svaki vaš poziv dolazi naš predstavnik radi dogovora i ispostavljanja ponude. Dolazak je besplatan a sa radovima počinjemo odmah po dogovoru i završavamo ih u skladu sa dogovorenom dinamikom.

REFERENCE